Hotel Ciutat de Girona

L'hotel es troba situat al centre històric de Girona. Envoltat per llocs d'interès i comerços. L'hotel disposa d'unes fantàstiques instal·lacions que et faran més còmoda la teva estada.

Des de 2015, any en el qual la ciutat va rebre el segell de Destinació de Turisme Esportiu, l'hotel s'ha anat adaptat per garantir una còmoda estada a mesura de les necessitats dels esportistes.

L'hotel ofereix:

  • Piscina coberta
  • Cycling indoor
  • Flexibilitat horària per servir menjades
  • Pícnics preparats i pensats ​​per a la pràctica esportiva
  • Esmorzar a primera hora de la demà
  • Servei de Wi-Fi
  • Espai per poder guardar la bicicleta
  • Massatges esportius
  • Informació esportiva
  • Agenda esportiva de la ciutat
Estrelles
Regió
Girona
Destinació
Espanya
Carrer Nord, 2, 17001 Gerona, Girona