Condicions generals

CONDICIONS GENERALS D'ÚS I CONTRATACIÓ

T'informem que amb l'accés, utilització o registre en aquesta pàgina web comporta l'acceptació plena del present document i de la Política de privadesa.

Per això, llegeix amb atenció dits documents ja que contenen tota la informació que necessites i has de saber sobre els teus drets i obligacions com a usuari de SPORT NO LIMIT TRAVEL, així com informació sobre la contractació i ús dels nostres serveis.

Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar-nos al correu electrònic [email protected]

Estarem encantats d'atendre't.

1. Qui som?

La pàgina web www.sportnolimitravel.com (en aquest document, la “Web”) és titularitat de la companyia CYCLING NO LIMIT TRAVEL S.L. (en aquest document, “SPORT NO LIMIT TRAVEL”), les dades del qual són:

Domicili: Travessera de Gracia nº 18, Barcelona.
NIF: B66912007
Inscripció en el registre mercantil: Data 26/01/2017 – nº inscripció 1 / tom 45.744 / foli 208 / fulla 497641

2. Què és SPORT NO LIMIT TRAVEL?

SPORT NO LIMIT TRAVEL és una agència de viatges especialitzada en ciclisme i turisme esportiu. A través de la Web, oferim la possibilitat de contractar els nostres packs de rutes ciclísticas.

3. Accés a la web

L'accés a la Web és gratuït i no requereix registre. Com indicàvem prèviament, l'accés, ús o registre a la web comporta l'acceptació plena i sense reserves del present document, així com de la nostra Política de privadesa, i l'adquisició de la condició d'usuari (d'ara endavant, el “usuari”).

No obstant això, per utilitzar determinades funcionalitats de la web pot ser necessària la creació d'un compte d'usuari.

Determinats serveis de la web poden estar subjectes a Condicions particulars, en aquest cas es donarà sempre la possibilitat de consultar-los prèviament a la utilització o contractació dels mateixos.

4. Obligacions dels usuaris

Els usuaris garanteixen que efectuaran sempre un ús correcte de la web, de conformitat amb el present document i, si escau, amb aquelles condicions particulars aplicables a cada servei i, en general, a la legalitat vigent, a la bona fe i a l'ordre públic.

Per això, queda prohibit qualsevol accés o utilització de la web contrari al previst en el paràgraf anterior i, especialment, aquells que puguin resultar il·legals, abusius, fraudulents o que puguin perjudicar els drets de SPORT NO LIMIT TRAVEL i/o de terceres persones. Així mateix, garanteixes que ets l'únic responsable de l'ús que realitzis en SPORT NO LIMIT TRAVEL, incloent tots aquells continguts o informacions que decideixis compartir de qualsevol forma a través de la nostra Web.

5. Promocions i notificacions

Volem que siguis partícip i estiguis al tant de tots els serveis i novetats de SPORT NO LIMIT TRAVEL. Per això, podrem enviar-te comunicacions comercials, notificacions o missatges per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic, per informar-te sobre packs, promocions, productes, serveis i funcionalitats i novetats disponibles en SPORT NO LIMIT TRAVEL, sempre que ens proporcionis a aquest efecte les teves dades de contacte o quan s'hagi contractat un pack.

Si no desitges rebre més promocions o notificacions, per favor, comunica'ns-ho a l'adreça de correu [email protected]

6. Condicions de contractació

6.1. Acceptació de les condicions

Mitjançant la contractació de packs o serveis que s'ofereixin a través de la Web, acceptes sotmetre't a les condicions particulars que en els mateixos es facin constar i, subsidiàriament, a les presents Condicions.

Pots obtenir informació sobre les condicions particulars que apliquen a les diferents ofertes ofertes a través de la Web.

6.2. Organització dels esdeveniments

T'informem que SPORT NO LIMIT TRAVEL ofereix informació sobre els productes, serveis i viatges que conté la Web, si bé l'organització dels mateixos, formalització i gestió de les reserves podrà realitzar-se per tercers proveïdors, les agències majoristes i/o organitzadores de viatges combinats, companyies aèries, marítimes i en general pels prestadors dels serveis turístics que corresponguin, excepte quan expressament es disposi una altra cosa en cada oferta.

6.3. Modificació d'ofertes

SPORT NO LIMIT TRAVEL es reserva el dret a modificar, a qualsevol moment i sense previ avís a cadascun dels Usuaris, l'oferta contractual així com la llista d'ofertes i preus de la Web o qualsevol altre aspecte del present document, incloses les condicions de contractació, si be aquestes modificacions hauran de respectar les operacions ja efectuades.

6.4. Majoria d'edat

L'accés a la Web està dirigit a majors de 18 anys. Per efectuar contractacions, els menors d'edat deuran en tot cas obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

6.5. Condicions de les ofertes

6.5.1. SPORT NO LIMIT TRAVEL es reserva la possibilitat d'establir un nombre mínim de demandes per part dels usuaris per activar les ofertes d'oci. Així mateix, podrà publicar les ofertes amb una durada limitada i un nombre màxim de serveis disponibles per a la contractació. SPORT NO LIMIT TRAVEL podrà donar per finalitzada l'oferta per esgotar-se el temps o el nombre de places disponibles.

6.5.2. SPORT NO LIMIT TRAVEL gestionarà la posada a disposició i venda d'ofertes d'oci en qualitat d'intermediari. Així mateix, gestionarà la tramitació, resolució i devolucions de quantes incidències plantegin els usuaris.

6.5.3. L'oferta d'oci contractada pels usuaris estarà en tot cas dirigida i coordinada pel proveïdor organitzador, qui tindrà la potestat d'establir l'obligatorietat de qualssevol mesura de seguretat o controls que hagi d'aplicar als usuaris per participar en l'oferta.

6.5.4. SPORT NO LIMIT TRAVEL no és responsable dels resultats o expectatives generats pel proveïdor a l'usuari, sense perjudici de les comprovacions que SPORT NO LIMIT TRAVEL porta periòdicament a cap a fi d'assegurar el major nivell d'adequació entre l'oferta del proveïdor a la Web i les característiques i prestacions del servei prestat o del producte venut.

6.5.5. Per adquirir l'oferta, et compromets a proporcionar a SPORT NO LIMIT TRAVEL les dades de contacte, enviament, pagament i/o facturació correctes i veraces així com a mantenir-los a tot moment actualitzats, no assumint SPORT NO LIMIT TRAVEL cap responsabilitat, en cas contrari.

6.5.6. Al moment de finalitzar el pagament de la compra es generarà automàticament la reserva.

6.5.7. Si, per motius diferents a la voluntat o culpa de SPORT NO LIMIT TRAVEL, esdevingués impossible complir amb l'oferta contractada, SPORT NO LIMIT TRAVEL desenvoluparà la major diligència per oferir una oferta igual o similar, en les condicions de mercat més properes possibles a les inicialment propostes i si no fos possible, es procedirà a la devolució de l'import pagat.

6.6. Preu i pagament

Els preus indicats a la Web inclouen els impostos aplicables a cada moment, tret que s'especifiqui el contrari i amb excepció de la taxa turística local en les destinacions que correspongui.

Podràs realitzar el pagament de l'oferta d'oci adquirida mitjançant PayPal o qualsevol altres mitjans de pagament que SPORT NO LIMIT TRAVEL posa a la teva disposició.

6.7. Desistiment i devolució

Consultar les condicions de cancel·lació particulars de cadascuna de les proves.

Per desistir del contracte, hauràs de manifestar la teva voluntat de desistiment de l'oferta a l'adreça de correu electrònic [email protected] SPORT NO LIMIT TRAVEL t'agraeix que per agilitar la gestió indiquis el motiu i l'e-mail utilitzat per a la compra. SPORT NO LIMIT TRAVEL contestarà a la teva petició en un termini màxim de setanta-dos (72) hores especificant les instruccions precises per dur a terme la devolució de l'import total sostretes la penalització que procedeixi.

SPORT NO LIMIT TRAVEL efectuarà el reemborsament de l'import de l'oferta d'oci, en el mateix compte utilitzat per realitzar la compra, per al pagament de la mateixa en el termini màxim de trenta (30) dies a partir de l'exercici del dret de desistiment per la teva banda.

Tota la informació de les ofertes publicades en la Web titularitat de SPORT NO LIMIT TRAVEL ha estat obtinguda directament del proveïdor que ofereix el producte.

7. Seguretat i privadesa

A SPORT NO LIMIT TRAVEL ens preocupem per la seguretat i protecció dels usuaris. Per això, hem implementat mesures tecnològiques per assegurar la seguretat i la privadesa de les seves dades i comunicacions.

En tot cas, queda prohibit el subministrament de dades falses o inexactes, per la qual cosa les dades proporcionades hauran de ser en tot cas reals, actuals i veraços.

8. Activitats prohibides

Addicionalment a qualsevol altra obligació que s'estableixi en les presents Condicions, els usuaris es comprometen a NO realitzar les següents activitats:

* Suplantar a qualsevol persona física o jurídica

* Accedir al codi font de la Web o realitzar actes de descompilació;

* Vendre, llicenciar o explotar, per a qualsevol propòsit comercial, qualsevol ús o accés al contingut llicenciat i/o els serveis de SPORT NO LIMIT TRAVEL, excepte en l'abast permès expressament pels presents termes.

* Eliminar o alterar els avisos de drets d'autor, marques d'aigua, restriccions i signes que indiquen drets de propietat intel·lectual de SPORT NO LIMIT TRAVEL o qualsevol dels nostres licenciatarios.

* Modificar la web, així com eludir, desactivar o interferir en les funcions relacionades amb la seguretat de la web.

* Realitzar un ús dels serveis de tal manera que pugui interferir, entorpir, afectar negativament, o impedeixi als altres usuaris gaudir plenament dels serveis, o que pogués danyar, deshabilitar, sobrecarregar o perjudicar el funcionament dels serveis.

Et recordem que ens reservem el dret a eliminar qualsevol compte d'usuari que incompleixi qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquest document o pugui ser considerada inadequada per SPORT NO LIMIT TRAVEL. Els usuaris seran els únics responsables de qualsevol incompliment d'aquestes normes, exonerant de qualsevol responsabilitat a SPORT NO LIMIT TRAVEL.

9. Propietat intel·lectual i industrial

T'informem que SPORT NO LIMIT TRAVEL és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, o compta amb autorització suficient, sobre la web i tots els seus continguts, incloent, sense caràcter limitatiu, marques, codi font i objecte, dissenys, interfícies, textos, imatges, vídeos o qualsevol un altre material.

En aquest sentit, atorguem als nostres usuaris únicament una llicència limitada, temporal, no exclusiva i revocable, perquè puguin gaudir i utilitzar SPORT NO LIMIT TRAVEL, conforme al previst en els presents termes i per als usos previstos en els mateixos.

Per això, queda prohibida qualsevol forma de reproducció, comunicació pública, modificació i, en general, qualsevol acte d'explotació de la totalitat o part dels continguts excepte prèvia autorització per escrit de SPORT NO LIMIT TRAVEL. En cap cas es podrà explotar de forma directa o indirecta, parcial o total, cap dels continguts que conformin la web sense comptar amb l'esmentada autorització per escrit. Queden prohibits qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, dels continguts de la web.

Tingues en compte que ens reservem tots els drets no concedits expressament.

10. Responsabilitats

No serem responsables dels problemes d'accés o disponibilitat de la Web, ni dels perjudicis que es poguessin derivar d'això, sempre que procedeixin de factors aliens al nostre àmbit d'activitat i control, com per exemple la teva connexió a internet, el teu dispositiu, caigudes a la xarxa, etc.

T'informem a més de que no ens fem responsables de fallades, incompatibilitats i/o danys dels teus dispositius que es poguessin derivar de l'ús de la Web, especialment quan no siguin compatibles o adequats per utilitzar els nostres serveis.

11. Modificacions

Et recomanem revisar periòdicament els presents termes i condicions, ja que podran sofrir modificacions a qualsevol moment, tant per raons legals o tècniques com per canvis en els serveis o decisions comercials. En aquest cas, t'avisarem d'això publicant-ho i, si continues utilitzant-ho o no sol·licites la baixa com a usuari, entendrem que acceptes les modificacions.

12. Altres dades d'interès

En el previst en les condicions que regulen la descàrrega, utilització i accés a la web, així com en la interpretació i resolució de conflictes que poguessin sorgir entre les parts, serà aplicable la legislació espanyola.

Les controvèrsies que poguessin sorgir entre els usuaris que reuneixin la condició de consumidors i SPORT NO LIMIT TRAVEL se sotmetran a la jurisdicció del domicili del consumidor.

Els encapçalats o títols de les seccions contingudes en el present document es proporciona únicament per fer-te més còmoda i senzilla la lectura, sense que de cap manera defineixin o expliquin cap disposició ni legalment vinculin a SPORT NO LIMIT TRAVEL.

13. Com contactar amb nosaltres?

Si tens algun dubte no dubtis a posar-te en contacte a través de l'adreça de correu electrònic [email protected] Estarem encantats d'atendre't.

Data d'última actualització: 1/01/2019

Aquest lloc pot utilitzar algunes "cookies" per a millorar la seva l'experiència de navegació. Si us plau, abans de continuar amb la seva navegació per el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi la POLÍTICA DE COOKIES. Acceptar